NGA leverde een grote bijdrage aan Centrica's implementatie van een op SAP gebaseerde selfservice-oplossing voor medewerkers en managers. Het gebruik van de Agile projectmethodologie werd ingevoerd om een maximale betrokkenheid en levering binnen de afgesproken tijd te verzekeren.

Ontketenen van een Self-Service Powerhouse

Centrica had zijn eigen, op maat gemaakte selfservice systeem voor managers en medewerkers, wat vervangen werd door een krachtige SAP selfservice oplossing die rijk is aan functionaliteit.

Deze benadering hielp Centrica om weer controle over kernactiviteiten en intellectueel eigendom te krijgen. Het standaardiseren van de gangbare ERP backbone maakte een betere integratie met Centrica’s externe HR-dienstverleners mogelijk.

Binnen Centrica waren de belangrijkste aanleidingen voor verandering het verminderen van kosten, het bevorderen van de betrokkenheid van medewerkers, het versnellen van HR-gerelateerde bedrijfsveranderingen, het beter betrekken van internationale bedrijven bij Centrica en het terugdringen van duplicatie van processen.

Een andere belangrijke reden voor dit project was het reproduceren van op maat gemaakte functionaliteit in het nieuwe, door NGA gebouwde SAP-systeem. Na deze implementatie ligt de organisatie op koers om al deze voordelen voor het bedrijf te verwerkelijken.  

Over Centrica

Kijk voor meer informatie over Centrica op www.centrica.com 

Centrica is een multinationaal energiebedrijf met zo’n 37.000 medewerkers in het Verenigd Koninkrijk.  Het bedrijf wint, genereert, verwerkt, verhandelt en verzorgt de opslag van energie, en verstrekt gas en elektriciteit aan miljoenen woningen en bedrijven.