Voor uw salarisverwerking heeft u te maken met vele regelingen van diverse instanties.

NGA HR ontsteunt u met de juiste kennis, administratie en afhandeling.  

In het kort

Specialistische regelingen van invloed op salarisverwerking

Meer

> Loonbeslaglegging

Loonbeslag
Meer

> Regelingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid, ziekte, orgaandonatie, adoptie en zwangerschapsverlof.

arbeidsongeschiktheid
Meer

> Incassoprocedures bij vordering op medewerker

Meer

> Afhandeling administratie levensloopregeling

Levensloopregeling
Meer

Waarom

Het loont met een specialist te werken.

Voor de juiste verwerking van salarissen heeft u te maken met vele regelingen van diverse instanties.

Door de brede dienstverlening in diverse branches en sectoren heeft NGA HR kennis van alle regelingen en weten wij welke informatie uitgewisseld moet en mag worden, welke registraties en dossiers gevormd moeten worden en waar de verantwoordelijkheid van de medewerker, instantie of werkgever ligt.

Met deze kennis besparen wij u tijd en geld, en kunnen wij u ontzorgen. 

Lees meer over Specialistische diensten Salarisverwerking