De NGA groep (hierna ‘wij’) heeft zich ertoe verbonden om het recht op privacy van een individu te beschermen en te respecteren.  Ons privacybeleid weerspiegelt de huidige wereldwijde principes en normen op het gebied van het hanteren van persoonlijke gegevens. Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten die hieraan refereren) is de basis voor de manier waarop wij omgaan met alle persoonlijke gegevens die we verzamelen van de gebruikers van NGA’s websites wereldwijd (hierna ‘u’) of de gegevens die u ons levert.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle NGA websites en de websites van aan ons gelieerde bedrijven (indien van toepassing), maar is niet van toepassing op welke andere NGA bedrijfsactiviteit dan ook, of dit nu online of offline is. Bovendien is dit privacybeleid niet van toepassing op diensten door derden (bedrijven of individuen) zoals, maar niet beperkt tot, sites gelinkt vanuit onze diensten, diensten van adverteerders of andere bedrijven die vermeld worden op onze site.

Persoonlijke gegevens die NGA van u kan verzamelen

NGA kan persoonlijke gegevens (informatie) verzamelen en gebruiken die u ons verstrekt op welke van de volgende manieren dan ook:

 • Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op enigerlei van onze sites zoals beschreven in het aangehechte document (‘onze site’). Dit betreft onder andere de informatie die verstrekt is op het moment van registratie op onze site, bij het abonneren op onze service, het plaatsen van materiaal, enige vraag om informatie via het “Contact” gedeelte van de site, een online sollicitatie of verzoek om aanvullende service. We kunnen u ook vragen om informatie als u een probleem met onze website rapporteert.
 • Als u met welk doel dan ook contact met ons opneemt, kunnen we een bewijs van die correspondentie houden.
 • NGA kan u ook vragen om deel te nemen aan een onderzoek dat we voor onderzoek gebruiken, hoewel u niet aan dit verzoek hoeft te voldoen.
 • Details van uw bezoek aan onze site omvatten, maar zijn niet beperkt tot, traffic gegevens, informatie over het land gebaseerd op het IP adres, weblogs en andere informatie over communicatie, en de bronnen die u gebruikt.
 • Personen die ons online hun telefoonnummers, mailadressen en e-mail adressen geven kunnen telefonisch benaderd worden of antwoord ontvangen in de vorm van een antwoord op een e-mail of documentatie gestuurd naar een adres met informatie betreffende diensten of komende evenementen. Indien u dergelijke telefoontjes of antwoorden in welke vorm dan ook niet wenst te ontvangen, laat ons dit dan alstublieft weten door ons een e-mail te sturen.

NGA kan persoonlijke gegevens (informatie) verzamelen en verwerken die we van u verkrijgen op een van de volgende manieren:

 • IP ADRESSEN

We kunnen informatie verzamelen over uw computer die u niet vanzelf bij naam identificeert, inclusief waar mogelijk uw IP adres, besturingssysteem en type browser,  voor systeemadministratie en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de surfactiviteiten en –patronen van onze gebruikers. Deze gegevens hebben tot nut de effectiviteit van de site te verbeteren, te helpen problemen vast te stellen en de site te beheren.

 • COOKIES

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere bezoekers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden als u onze website bezoekt; tegelijkertijd staat het ons toe om onze website te verbeteren.

 • MIDDELEN OM INFORMATIE TE VERZAMELEN

Tijdens uw bezoek aan onze website kan NGA kan ook informatie verzamelen met geautomatiseerde middelen waaronder “web beacons” (ook wel web bugs genoemd), embedded links en enig ander algemeen gebruikt middel om informatie te verzamelen.

Een web bug is een object dat verwerkt is in een webpagina of e-mail en is meestal onzichtbaar voor de gebruiker maar staat het toe om na te gaan of de gebruiker de pagina of e-mail bekeken heeft. NorthgateArinso kan web beacons gebruiken om e-mails te volgen en pagina’s te taggen voor web analytics.  Ook kunnen we web bugs gebruiken via een embedded afbeelding inclusief tracking pixels, pixel tags, 1×1 gifs, en het verwijderen van “gif” die kan zijn uitgevoerd door het gebruik van JavaScript.

Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan

De gegevens die we van u verzamelen kunnen worden verwerkt, worden verstuurd naar en bewaard worden op welke plaats ter wereld dan ook buiten het land waar de gegevens zijn verzameld. Dit betekent dat beschermingsnormen voor gegevens kunnen verschillen van de plaats waar de gegevens zijn verzameld (zoals een plaats buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), een plaats buiten de VS, of wat voor plaats ter wereld dan ook). Gegevens kunnen ook bewaard worden in een cloud service en dientengevolge geplaatst worden op een onbekende plek op aarde. Gegevens kunnen ook verwerkt worden door medewerkers die werken buiten enig ander land waar de the gegevens zijn verzameld, die voor ons werken als werknemer of werk hebben aangenomen voor een van onze derde-partij leverancier (waaronder bijvoorbeeld agenten, service leveranciers, zakenpartners). Dergelijke medewerkers kunnen zich bezighouden met onder andere het vervullen van uw verzoek en het verstrekken van enig soort ondersteuning. Door uw persoonlijke gegevens aan ons over te dragen stemt u in met deze overdracht en het opslaan of verwerken er van op een zekere plaats ter wereld. NGA zal naar redelijkheid de nodige stappen nemen om er zeker van te zijn dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met het privacybeleid worden behandeld.

Als we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u er een hebt gekozen) dat u toegang verschaft tot bepaalde gedeelten van onze website, bent u verantwoordelijk voor het geheim houden van dit wachtwoord. We vragen u om dit wachtwoord met niemand te delen.

Gebruik van en doel voor persoonlijke gegevens

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die van u zijn verzameld en bewaard via deze website op de volgende manieren:

 • Om te verzekeren dat de content van onze site op de voor u en voor meest effectieve manier gepresenteerd wordt.
 • Om tegemoet te komen aan uw verzoeken en dientengevolge uw verzoeken te verwerken en de gevraagde materialen en informatie te leveren. De persoonlijke gegevens waarom wij vragen zullen het minimum zijn wat NGA nodig heeft om uw verzoek te behandelen. Waar verzocht wordt om aanvullende informatie zal dit worden aangemerkt en de verstrekking is vrijwillig.
 • Om u te voorzien van informatie, producten of services waarvan we vinden dat ze interessant voor u kunnen zijn, waarvoor u toestemming gegeven hebt om voor benaderd te worden. Na uw aanvaarding kunnen we contact met u opnemen via e-mail, telefoon of het verstrekte adres. Het doel van de verzamelde gegevens is u op de hoogte te houden van de laatste aankondigingen van producten en diensten voor marketingdoeleinden of promotionele activiteiten en in antwoord op enig verzoek van uw kant. Bovendien zal, in het geval van een sollicitatie, de informatie worden bewaard om terugkoppeling mogelijk te maken.
 • Om u op de hoogte te brengen van veranderingen in onze service.
 • Indien u niet wilt dat we contact met u opnemen (via telefoon, e-mail, SMS of enig andere manier), noch dat we uw gegevens gebruiken op de manier die beschreven in dit privacybeleid, noch dat u wilt dat we uw informatie doorgeven aan derden, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: marketing@ngahr.com.   
 • Het verkrijgen van gevoelige informatie via deze website wordt niet nagestreefd behalve waar het wettelijk noodzakelijk is of als het een legitiem doel heeft. Indien u echter besluit om dergelijke gevoelige informatie te verstrekken, zal de informatie beschouwd worden als expliciete toestemming om die informatie in verband met het bepaalde doel te gebruiken.

Delen van uw persoonlijke gegevens

Als wereldwijd opererend bedrijf kunnen we uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan ieder ander lid van de NGA bedrijfsgroep, wat wil zeggen onze dochterbedrijven, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen over de hele wereld.

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derde partijen in de volgende gevallen:

 • Indien wij een bedrijf of bedrijfsmiddelen of de controle daarover verkopen, kopen, fuseren, consolideren of overdragen, mogen wij uw persoonlijke gegevens aan een potentiele koper of verkoper openbaar maken.
 • Indien ons bedrijf gereorganiseerd of geliquideerd wordt waarbij in sommige landen een dergelijke transactie, in overeenstemming met betreffende wetgeving, gepaard gaat met het openbaar maken van persoonlijke gegevens aan potentiele of werkelijke kopers, of het ontvangen er van door kopers.
 • Indien we bij wet of regelgeving of enig ander verzoek van de overheid verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te openbaren of te delen.
 • Indien we verplicht zijn om persoonlijke gegevens te verstrekken in antwoord op een gerechtelijk bevel, door een gerechtelijk bevel, dagvaarding, mandaat, overheidsonderzoek, elke procedure die op last van de overheid geldt, of zoals op andere wijze bij wet verplicht is. We kunnen er ook voor kiezen om onze wettelijke rechten te staven of uit te voeren of ons tegen rechtsvorderingen te verdedigen.
 • Als we geloven dat er een bedreiging is voor de informatie die op deze website bewaard is, of om onze rechten of het welbevinden van onze gebruikers te beschermen of te verdedigen. Over het algemeen kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens vrijgeven als we geloven dat het vrijgeven van de informatie redelijkerwijze noodzakelijk is teneinde de rechten, het eigendom en de veiligheid van onszelf en anderen te beschermen.  
 • We kunnen ons met derden leveranciers verbinden om enig soort dienst te leveren voor deze website, ten behoeve van elk verzoek of met het ondersteunen van onze bedrijfsactiviteiten als doel. Alle derden die diensten aan ons verlenen zijn namens ons gerechtigd om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die u verstrekt heeft voor hun bepaalde gebruik in verband met de specifieke diensten die daarvoor geleverd zijn.
 • In gevallen waar u ons toestemming heeft gegeven om dit te doen. In deze gevallen zullen we u expliciet vragen om schriftelijke toestemming.

Uw rechten betreffende de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt

U bent gerechtigd om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken, in het algemeen of voor een specifiek doel. We zullen u meestal informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn om uw gegevens voor dergelijke doelen te gebruiken of als we van plan zijn om met dit doel uw informatie door te geven aan derden. U kunt uw recht laten gelden om dergelijk gebruik op ieder moment te verhinderen door contact met ons op te nemen via marketing@ngahr.com. Uw opt-out recht is alleen van toepassing op het speciale doel waarover u ons gevraagd hebt en daarom kunnen we er voor kiezen om met u te corresponderen over uw bestaande verzoeken of andere kwesties met ons of enige correspondentie die reeds in gang is gezet.

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van onze partner netwerken, adverteerders en andere derde partijen.  Als u een link naar enige van deze websites volgt, weest u zich er dan van bewust dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteren.  Checkt u dit beleid alstublieft voordat u enige persoonlijke gegevens doorgeeft aan deze websites. NGA heeft geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het volgen (‘tracking’) door derde partijen, het verzamelen van gegevens of andere activiteiten door hen.

Toegang tot informatie

Als u toegang wilt tot de informatie die we van u bewaren of als u deze wilt bekijken, neemt u dan alstublieft contact met ons op per e-mail via marketing@ngahr.com, of kies er voor om onze site op te gaan en de informatie die we van u hebben te bekijken. NGA is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor het bevestigen van de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie die we van u hebben. Als de informatie niet nauwkeurig is, of fout, stuurt u ons dan een e-mail of verandert u de informatie zelf om de informatie te actualiseren. Bij het actualiseren van uw informatie kunnen wij u vragen stellen om uw identiteit vast te stellen voordat we overgaan tot vervulling van uw verzoek.

Toegang tot en correctie van informatie wordt gratis verstrekt, behalve waar het buitenproportionele moeite zou kosten in welk geval we u zullen informeren over het bedrag dat betaald moet worden.

Veiligheid van Persoonlijke Gegevens

Overeenkomstig NGA beleid wil de groep enigerlei persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt is, beschermen. NGA heeft veiligheidsmaatregelen, technologieën en procedures geïmplementeerd die standaard zijn in de industrie om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, verandering of vernietiging. Ons management team, onze medewerkers en partners moeten vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet (door middel van e-mail of andere manieren) niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw naar onze site verzonden informatie niet garanderen; enigerlei vorm van overdracht is op uw eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we interne procedures en veiligheidsmaatregelen gebruiken om ongeoorloofde toegang te verhinderen.

Veranderingen in onze privacybeleid

Iedere aanpassing die wij in de toekomst maken in ons privacybeleid zal op deze pagina vermeld worden en, waar van toepassing, aan u per e-mail worden opgestuurd. Veranderingen en toevoegingen treden in werking als ze op de website worden vermeld.

Informatie over de Bewaring van Gegevens

NGA bewaart informatie voor legitiem zakelijke doeleinden of wettelijk doel en zal informatie bewaren zolang dit redelijkerwijs nodig is ter vervulling van de doelen waarvoor ze werd verzameld en alternatieve informatie zal worden bewaard voor een maximumperiode van 10 jaar.

Contact

Vragen, commentaar en verzoeken betreffende deze privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan marketing@ngahr.com.  Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen als u vermoedt dat er op enigerlei wijze inbreuk wordt gemaakt op privacy of veiligheid.